Cùng TÔT chung tay chống đại dịch

 

Từ 20/03, TÔT sẽ đóng góp 5% doanh thu bán lẻ cho quỹ phòng chống dịch quốc gia.