loading

Silo

Thông tin sản phẩm

Màu sắc :
3,490,000 VND

 

Tủ đầu giường SILO

Giống như tên gọi, Silo thường được dùng để mô tả 1 cấu trúc dự trữ, mà chúng tôi đã thấy trên khắp các thành phố tại các quốc gia khác nhau, và đội thiết kế của chúng tôi rất hứng thú với ngôn ngữ kiến trúc này. Chúng tôi đã nghiêm cứu và khởi động quy trình thiết kế dựa trên cấu trúc đặc trưng của Silo, và đã hoàn thiện thiết kế Silo riêng của mình. Đây là thiết kế có thể áp dụng vào bất cứ không gian nào trong nhà, và Silo mang lại một ấn tượng vui tươi được gắn liền với cấu trúc vật liệu của thiết kế.