Địa điểm

 

A1.00 - 02 – Sarimi – Sala Urban Area,
74 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

Điện thoại

028 7303 2344 

Hãy giữ liên lạc